Video

Nha Trang - Thành phố đáng sống

Ban Truyền hình đối ngoại | 23/10/2019 10:45
Nha Trang được xem là một trong những vịnh đẹp nhất thế giới. Rất nhiều du khách đã đến và lựa chọn ở lại thành phố này.