LIÊN HOAN TRUYỀN HÌNH TOÀN QUỐC LẦN THỨ 38

Lâm Đồng từ 19/12/2018 đến 22/12/2018

Quy định về ảnh dự thi cuộc thi ảnh “Những người làm truyền hình” tại LHTHTQ 37

BTC | 02/09/2017 08:22
Những phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, cán bộ, nhân viên của tất cả các đơn vị tham gia Liên hoan Truyền hình lần thứ 37 - 2017 muốn tham dự cuộc thi ảnh cần lưu ý một số quy định dưới đây.

- Ảnh dự thi là ảnh màu, đen trắng bằng file dung lượng thấp nhất là 2 MB, độ phân giải 300 dpi.

- Mỗi đơn vị gửi số lượng tối đa là 4 tác phẩm ảnh.

- Mỗi ảnh cần kèm theo chú thích rõ ràng, thời gian chụp, địa điểm chụp, tên tác giả, chức danh, đơn vị Đài.

- Không chấp nhận ảnh được xử lý kỹ thuật làm thay đổi nội dung và bản chất sự việc.

- Không nhận những ảnh không đặt đúng dung lượng, độ phân giải quy định.

- Tác giả tham gia gửi ảnh tự chịu trách nhiệm về hình ảnh dự thi không vi phạm pháp luật, không vi phạm bản quyền.

- Ban tổ chức sẽ lựa chọn 150 tác phẩm ảnh tốt để trưng bày triển lãm trong thời gian liên hoan, 10 tác phẩm xuất sắc để trao giải. Triển lãm chính thức khai mạc vào 08 giờ 30 ngày 14/12/2017. Ảnh gửi dự thi được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Liên hoan Truyền hình Việt Nam lần thứ 37 tại địa chỉ Http://lienhoantruyenhinh.vtv.vn.

Địa điểm tổ chức