Tin tức

Ảnh minh họa.

Theo Thông báo số 1 của Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 39, có một số mốc thời gian các đơn vị tham gia, các Đài Phát thanh - Truyền hình trong cả nước cần lưu ý.

- Thời gian gửi tác phẩm dự thi:

Thể loại Phim truyện truyền hình, Phim tài liệu dài tập: mỗi tác phẩm in sao thành 06 bộ USB theo chuẩn hướng dẫn của Ban Tổ chức, gửi trong tháng 10/2019 để tổ chức chấm trước. Địa chỉ nhận USB: Phòng Tổ chức - Hành chính, Ban Thư ký biên tập, Đài Truyền hình Việt Nam, 43 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội. ĐT liên hệ: 024.38343443 (gặp chị Đoàn Thị Thanh Huyền).

Các thể loại còn lại: mỗi tác phẩm dự thi là 01 file có định dạng và đặt tên file theo quy định. Các đơn vị gửi file tác phẩm chủ yếu qua đường mạng FTP thay vì nộp ổ cứng (theo hướng dẫn của BTC). Đơn vị nào chưa có tài khoản ftp, đề nghị gửi đăng ký vào mail dk.ftp.lhth@gmail.com để Ban Tổ chức cấp tài khoản và mật khẩu ftp.

Những đơn vị không có điều kiện về đường truyền và các đơn vị của VTV (tại 43 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội) sẽ nộp tác phẩm bằng 01 ổ cứng trong đó có chứa tất cả các file tác phẩm dự thi. Hạn cuối cùng là ngày 18/11/2019.

- Trước ngày 18/10/2019:
Các đơn vị tham gia lần đầu gửi công văn đăng ký về Ban Thư ký biên tập, Đài Truyền hình Việt Nam (số 43 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội) trước ngày 18/10/2019 để tổng hợp, trình Chủ tịch Liên hoan quyết định. Điện thoại liên hệ: 024.38343445 (gặp chị Đoàn Thị Thanh Huyền).

- Trước ngày 11/10/2019:

Đăng ký tác phẩm dự thi qua phần mềm LHTHTQ theo quy định. Các đơn vị đăng ký tác phẩm dự thi trước ngày 01/11/2019. Riêng thể loại Phim truyện truyền hình, Phim tài liệu dài tập (có tóm tắt nội dung gửi kèm đăng ký) đăng ký trước ngày 11/10/2019.

- Từ tháng 11/2019: Chấm Thể loại Phim truyện truyền hình, phim tài liệu dài tập.

- Ngày 11/12/2019: Khai mạc Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 39

- Ngày 14/12/2019: Bế mạc Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 39.