Tin tức

Ảnh minh họa.

Theo Thông báo số 1 của Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 38, có một số mốc thời gian các đơn vị tham gia, các Đài Phát thanh - Truyền hình trong cả nước cần lưu ý.

- Thời gian gửi tác phẩm dự thi:
+ Thể loại Phim truyện truyền hình, Phim tài liệu dài tập: Mỗi tác phẩm in sao thành 06 bộ USB theo chuẩn hướng dẫn của Ban Tổ chức, gửi trong tháng 10/2018 để tổ chức chấm trước. Địa chỉ nhận USB: Phòng Tổ chức - Hành chính, Ban Thư ký biên tập, Đài Truyền hình Việt Nam, 43 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội. ĐT liên hệ: 024.38343443 (gặp chị Đoàn Thị Thanh Huyền).
+ Những đơn vị không có điều kiện về đường truyền và các đơn vị của VTV tại 43 Nguyễn Chí Thanh sẽ nộp tác phẩm bằng 01 ổ cứng trong đó có chứa tất cả các file tác phẩm dự thi. Hạn cuối cùng là ngày 03/12/2018.


- Trước ngày 19/10/2018:
Các đơn vị gửi công văn đăng ký tham gia Liên hoan đề nghị gửi về Ban Thư ký biên tập, Đài Truyền hình Việt Nam (số 43 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội) trước ngày 19/10/2018 để tổng hợp, trình Chủ tịch Liên hoan quyết định. Điện thoại liên hệ: 024.38343445 (gặp chị Đoàn Thị Thanh Huyền).


- Trước 09/11/2018:
Đăng ký tác phẩm dự thi qua phần mềm LHTHTQ theo quy định: Các đơn vị đăng ký tác phẩm dự thi trước ngày 09/11/2018. Riêng thể loại Phim truyện truyền hình, Phim tài liệu dài tập đăng ký trước ngày 19/10/2018 (có tóm tắt nội dung gửi kèm đăng ký).

- Từ tháng 11/2018: Chấm Thể loại Phim truyện truyền hình, phim tài liệu dài tập.


- 19/12/2018: Khai mạc Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 38

- 22/12/2018: Bế mạc Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 38.