Tin tức

Dưới đây là những kỹ LHTTTQ được tổ chức thành công tại Hà Nội năm 1996, 1997, 2001, 2004, 2010

LHTHTQ tháng 1 năm 1996 tại Hà Nội

scan0021

 

scan0023

 

scan0022

 LHTHTQ 1997 tại Hà Nội

scan61

 

scan62

 

scan63

 

scan64

 

 

LHTHTQ lần thứ 20 năm 2001 tại Hà Nội

scan0013

 

scan0014

 

scan0016

 LHTHTQ lần thứ 23 năm 2004 tại Hà Nội

000002

 

000002_2

 

000003

 

000026

 LHTHTQ lần thứ 29 năm 2010 tại Hà Nội

0TL_6390

 

0TL_6391

 

0TL_6403

 

0TL_6407

 

 • 13/12

  08:00: Các Ban Giám khảo làm việc cả ngày Địa điểm: Khách sạn The Reed

  18:00: Tiệc chiêu đãi khai mạc Liên hoan Địa điểm: Khách sạn The Reed

  20:10: Khai mạc Liên hoan Truyền hình toàn quốc Địa điểm: Trung tâm Hội nghị tỉnh Ninh Bình

 • 14/12

  08:00: Các Ban Giám khảo làm việc cả ngày Địa điểm: Khách sạn The Reed

  08:30: Khai mạc Triển lãm ảnh và trao giải Địa điểm: Khách sạn The Reed

  09:00: Hội thảo quốc tế: Tòa soạn hội tụ Địa điểm: Khách sạn The Reed

  14:00: Hội thảo: Nâng cao chất lượng chương trình truyền hình tiếng dân tộc Địa điểm: Khách sạn The Reed

 • 15/12

  09:00: Hội thảo: Kinh nghiệm trong tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 Địa điểm: Khách sạn The Reed

 • 16/12

  07:00: Đại biểu tập trung đi tham quan Khu du lịch Tràng An Địa điểm: Khách sạn The Reed

  20:00: Bế mạc Liên hoan Truyền hình toàn quốc Địa điểm: Trung tâm Hội nghị tỉnh Ninh Bình

 • 17/12

  00:00: Tiễn các đoàn ra về