Tin tức

Nhân dịp kỷ niệm 40 kỳ Liên hoan Truyền hình toàn quốc, cùng nhìn lại hình ảnh một số kỳ LHTHTQ những năm 90.
 Liên hoan Truyền hình toàn quốc tháng 1 năm 1993:
1993

 

000009

 

000023

 

000027

 Liên hoan Truyền hình toàn quốc năm 1996 tại Hà Nội:

scan0022

 

scan0023

  

Liên hoan Truyền hình toàn quốc tháng 1 năm 1997 tại TP.HCM:

scan0029

 

scan0030

 

scan0027

 

Liên hoan Truyền hình toàn quốc tháng 1 năm 1998 tại Hà Nội:

scan62

 

scan61

 

Liên hoan Truyền hình toàn quốc năm 1999 tại Huế:

scan055

 

1999

 

 

 • 13/12

  08:00: Các Ban Giám khảo làm việc cả ngày Địa điểm: Khách sạn The Reed

  18:00: Tiệc chiêu đãi khai mạc Liên hoan Địa điểm: Khách sạn The Reed

  20:10: Khai mạc Liên hoan Truyền hình toàn quốc Địa điểm: Trung tâm Hội nghị tỉnh Ninh Bình

 • 14/12

  08:00: Các Ban Giám khảo làm việc cả ngày Địa điểm: Khách sạn The Reed

  08:30: Khai mạc Triển lãm ảnh và trao giải Địa điểm: Khách sạn The Reed

  09:00: Hội thảo quốc tế: Tòa soạn hội tụ Địa điểm: Khách sạn The Reed

  14:00: Hội thảo: Nâng cao chất lượng chương trình truyền hình tiếng dân tộc Địa điểm: Khách sạn The Reed

 • 15/12

  09:00: Hội thảo: Kinh nghiệm trong tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 Địa điểm: Khách sạn The Reed

 • 16/12

  07:00: Đại biểu tập trung đi tham quan Khu du lịch Tràng An Địa điểm: Khách sạn The Reed

  20:00: Bế mạc Liên hoan Truyền hình toàn quốc Địa điểm: Trung tâm Hội nghị tỉnh Ninh Bình

 • 17/12

  00:00: Tiễn các đoàn ra về