Thông báo

Daphovina Hotel là 1 trong các khách sạn có chính sách hỗ trợ dành cho các đại biểu dự LHTHTQ 39

Ngoài danh sách 12 khách sạn đã được BTC công bố, các đại biểu dự LHTHTQ 39 sẽ được hưởng ưu đãi tại 5 khách sạn khác trong TP Nha Trang.

 

ks1-down

 

 Xem thêm 12 khách sạn có chính sách hỗ trợ dành cho các đại biểu dự LHTHTQ 39 tại đây.