Thông báo

Ban Giám khảo chấm thi tối tại LHTHTQ lần thứ 38

Mỗi thể loại dự thi có 1 Ban Giám khảo gồm 5 thành viên. Hàng năm, thành phần các Ban Giám khảo sẽ đổi mới 50%.

LHTHTQ lần thứ 39 diễn ra từ ngày 11 - 14/12/2019 tiếp tục chấm thi và xếp hạng các tác phẩm thuộc 9 thể loại: Chương trình dành cho thiếu nhi, Phim tài liệu, Phóng sự, Chương trình Chuyên đề - Khoa giáo, Chương trình Đối thoại - Tọa đàm, Chương trình truyền hình tiếng dân tộc thiểu số, Chương trình ca múa nhạc, Chương trình Sân khấu và Phim truyện truyền hình.

Ở mỗi thể loại dự thi sẽ có 1 Ban Giám khảo gồm 5 thành viên. Thành phần các BGK sẽ được đổi mới 50% trong mỗi kỳ LHTHTQ. Ban Giám khảo là những người có kinh nghiệm, uy tín nghề nghiệp, trực tiếp làm nghề, được đồng nghiệp và khán giả thừa nhận, công tâm, không nhất thiết là lãnh đạo đơn vị. Ban Tổ chức LHTHTQ khuyến khích các đơn vị đề cử cá nhân có thể tham gia Ban Giám khảo để Ban Tổ chức lựa chọn, với các tiêu chí cụ thể như sau:

- Về số lượng đề cử: Mỗi đơn vị dự thi có thể giới thiệu nhiều hơn 1 người (thuộc đơn vị mình hoặc không thuộc đơn vị mình) nhưng cũng có thể không giới thiệu nếu thấy không có người đủ tiêu chuẩn.

- Danh sách đề cử người tham gia Ban Giám khảo cần ghi rõ các thông tin như: quá trình công tác trong ngành truyền hình, các giải thưởng báo chí, truyền hình, văn học nghệ thuật của cá nhân đã đạt được tại các cuộc thi trong nước và nước ngoài. Dựa trên thẩm định thông tin, Ban Tổ chức sẽ chọn những giám khảo phù hợp với tiêu chí ưu tiên là người trực tiếp làm nghề.

Danh sách đề cử thành viên Ban Giám khảo LHTHTQ đề nghị các đơn vị gửi về Phòng Tổ chức - Hành chính, Ban Thư ký biên tập, Đài Truyền hình Việt Nam (địa chỉ: Số 43, Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội) trước ngày 31/8/2019 để kịp tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Liên hoan. Điện thoại liên hệ: 024.38343445.