Thông báo

Tại LHTHTQ lần thứ 39, ngoài 30 giải Vàng, 54 giải Bạc, Ban tổ chức đã trao Bằng khen cho 126 tác phẩm khác.

Sau đây là danh sách các tác phẩm nhận Bằng khen tại LHTHTQ lần thứ 39:

Screen Shot 2019-12-14 at 3 
Screen Shot 2019-12-14 at 3 
Screen Shot 2019-12-14 at 3 
Screen Shot 2019-12-14 at 3 
Screen Shot 2019-12-14 at 3 
Screen Shot 2019-12-14 at 3 
Screen Shot 2019-12-14 at 3 
Screen Shot 2019-12-14 at 3 
Screen Shot 2019-12-14 at 3 
Screen Shot 2019-12-14 at 3