LIÊN HOAN TRUYỀN HÌNH TOÀN QUỐC LẦN THỨ 38

Lâm Đồng từ 19/12/2018 đến 22/12/2018

Danh sách các tác phẩm nhận Bằng khen LHTHTQ 37

BTC | 16/12/2017 21:54
Tại LHTHTQ lần thứ 37, ngoài 27 giải Vàng, 50 giải Bạc, Ban tổ chức đã trao Bằng khen cho 133 tác phẩm khác.
15
16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

21

 

Địa điểm tổ chức