LIÊN HOAN TRUYỀN HÌNH TOÀN QUỐC LẦN THỨ 38

Lâm Đồng từ 19/12/2018 đến 22/12/2018

Danh sách các tác phẩm đạt giải Bạc LHTHTQ 37

BTC | 16/12/2017 21:45
Sau những ngày làm việc hết sức khẩn trương, nghiêm túc, BGK đã lựa chọn ra 50 tác phẩm xuất sắc ở 9 thể loại dự thi để trao giải Bạc tại lễ bế mạc LHTHTQ lần thứ 37.
12
13

 

14

 

Địa điểm tổ chức