LIÊN HOAN TRUYỀN HÌNH TOÀN QUỐC LẦN THỨ 38

Lâm Đồng từ 19/12/2018 đến 22/12/2018

Công bố giá trị giải thưởng tại LHTHTQ lần thứ 37

BTC | 16/12/2017 22:45
Dưới đây là thông báo của BTC về giá trị giải Vàng, giải Bạc, Bằng khen của Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 37.

Đơn vị tính: Nghìn đồng/Giải thưởng

 

  

* Các giải thưởng khác:

- Bằng khen tích cực (24 đơn vị): 2.420.000 đồng/giải

* Tiền thưởng kèm theo các giải sẽ được Ban Tổ chức chuyển khoản về đơn vị dự thi theo số tài khoản của đơn vị dự thi đăng ký trên phần mềm Liên hoan Truyền hình toàn quốc. Các đơn vị kiểm tra số tài khoản trên phần mềm Liên hoan Truyền hình toàn quốc.

Địa điểm tổ chức