Phóng sự

"Vết xe đổ" trên biển

Đơn vị sản xuất : Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định

Người thực hiện : Phú Hòa – Dũng Nhân

Thời lượng : 12.58 phút

Phóng sự: Vết xe đổ trên biển