Phóng sự

Tử tế với Sa Cần

Đơn vị sản xuất : Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Ngãi

Người thực hiện : Hà Thảo Linh, Huỳnh Văn Thương, Lê Phương Trung

Thời lượng : 12.57 phút