Phóng sự

Trí thức lầm đường

Đơn vị sản xuất : Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Thọ

Người thực hiện : Kim Thư, Anh Dũng, Ngọc Hải

Thời lượng : 11.15 phút

Trí thức lầm đường