Phóng sự

Thương hiệu chân quê

Đơn vị sản xuất : Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long

Người thực hiện : Hồ Dzũng - Tuấn Tú

Thời lượng : 12.59 phút

Câu chuyện về nhà nông tiên tiến Đoàn Văn Tài và HTX Nông nghiệp Tấn Đạt, xã Trung Ngãi huyện Vũng Liêm, là Hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới dẫn dầu toàn tỉnh. Từ nhận thức cá nhân : nói không với hóa chất, trả lại môi trường sinh thái tự nhiên , làm nông sản sạch trên đất sạch, đến nhận thức tập thể trên cánh đồng hợp tác vì lợi ích nhà nông... Một mô hình sản xuất nông nghiệp tiên tiến, dẫn đầu bằng một nhà nông giỏi nghề và tâm huyết với dòng sản phẩm ngon lành, hình mẫu của nhà nông thời hội nhập.