Phóng sự

Thị trường dược liệu nhập khẩu - những góc tối bất nhẫn

Đơn vị sản xuất : Truyền hình CAND - ANTV

Người thực hiện : Mai Thắng, Nguyễn Nhung, Tuấn Minh, Đặng Dũng, Minh Điệp, Mạnh Linh, Đỗ Thịnh

Thời lượng : 12.59 phút

Dược liệu nhập khẩu chính ngạch nhưng lại có nhiều mẫu kiểm định không đạt đã cho thấy nhiều góc khuất ở thị trường dược liệu. Những lô dược liệu này nếu không được ngăn chặn kịp thời ở nguồn vào sẽ đem đến những kết quả xấu khi lưu thông, trong quá trình dùng để làm thuốc chữa trị cho người bệnh. Nó cũng cho thấy các quy định về quản lý dược liệu nhập khẩu hoàn toàn có thể bị doanh nghiệp qua mặt, xé rào.