Phóng sự

Thách thức công tác quản lý người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Đơn vị sản xuất : Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh

Người thực hiện : Minh Châu, Hà Tâm

Thời lượng : 12.56 phút

Phóng sự phản ánh thực trạng gia tăng số vụ vi phạm pháp luật liên quan đến người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh từ đầu năm 2019 đến nay, trong đó, nhấn mạnh một số vụ tội phạm công nghệ cao, tội phạm hình sự điển hình, thống kê số vụ vi phạm quản lý hành chính trong lĩnh vực xuất nhập cảnh do lực lượng Công an phát hiện, đấu tranh, xử lý. Qua các vụ việc và thực tế công tác tác quản lý nười nước ngoài đi sâu phân tích những tồn tại, bất cập trong công tác quản lý lưu trú, quản lý hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, từ đó kiến nghị những giải pháp cụ thể để nâng cao hiệu quả phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến người nước ngoài ở Quảng Ninh trong thời gian tới.