Phóng sự

Sông cạn

Đơn vị sản xuất : Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh

Người thực hiện : Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh

Thời lượng : 13.00 phút

Biên tập: Thu Hiếu Quay phim: Xuân Trung - Minh Khoa