Phóng sự

Seyes - mắt thần cho người khiếm thị

Đơn vị sản xuất : Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Ninh

Người thực hiện : Phi Trường - Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Ninh

Thời lượng : 8.14 phút

Seyes là sản phẩm giúp cho người khiếm thị hòa nhập tốt hơn với cuộc sống cộng đồng.