Phóng sự

Những người không thích giàu

Đơn vị sản xuất : Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái

Người thực hiện : Bích Thu - Trần Tiến - Nguyễn Minh

Thời lượng : 10.28 phút

Nội dung phóng sự: Phản ánh về cuộc sống nghèo khó của người Dao quần trắng Yên Bái. Bên cạnh những hủ tục lạc hậu đeo bám bao đời nay thì chính người Dao quần trắng cũng ỉ nại vào những hủ tục này không chịu vươn lên thoát nghèo, không thích giàu. Trong khi các đồng bào dân tộc thiểu số khác đang từng ngày nỗ lực vươn lên thoát nghèo phát triển kinh tế. Đặc biệt cũng là người Dao nhưng người Dao đỏ hay Dao quần chẹt tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh qua các năm nhưng người Dao quần trắng tỷ lệ hộ nghèo cao nhất. Điều đáng nói những hệ luỵ xấu này đang hiển hiện hàng ngày trong cuộc sống và ảnh hưởng nhiều đến chính con em những thế hệ trẻ tương lai của người Dao quần trắng khi các em phải chứng kiến thậm chí được cha mẹ chúng hướng dẫn cho tham gia những hủ tục, những tập quán cổ hủ lạc hậu. Nhiều trẻ em thất học, nan tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, đói nghèo, tệ nạn xã hội ... vẫn đang tiếp tục diễn ra. Những vấn đề trên sẽ tiếp diễn ra đến bao giờ? Bao giờ những thế hệ tương lai của Người Dao quần trắng mới thoát được những viễn cảnh này đang cần những chính sách hợp lý và sự quan tâm thích đáng của chính quyền các cấp của Yên Bái!