Phóng sự

Nghịch lý tinh giảm biên chế

Đơn vị sản xuất : Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên

Người thực hiện : Ngọc Thượng - Duy Hưng

Thời lượng : 7.13 phút

Những năm gần đây, số lượng trẻ trong độ tuổi mầm non được huy động ra lớp ngày một cao. Theo quy định, mỗi lớp mầm non bán trú phải đảm bảo ít nhất 2 giáo viên…nhưng thực tế nhiều trường chỉ bố trí được duy nhất 1 giáo viên… Không những thế, sỹ số lớp cũng cao hơn rất nhiều so với qui định. Để khắc phục điều này, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ra Nghị quyết bổ sung biên chế đối với ngành Giáo dục – Đào tạo. Căn cứ nhu cầu thực tế, có những huyện được bổ sung tới 100 biên chế. Song, việc tuyển dụng lại được thực hiện rất chậm trễ với cách làm hết sức lạ lùng: “bớt lại chỉ tiêu tuyển dụng để phục vụ cho việc tinh giản biên chế”. Không tuyển dụng hết biên chế giao bổ sung nhằm đạt mục tiêu tinh giản biên chế, cách làm máy móc này không chỉ trái tinh thần của Nghị quyết số 39-NQ/TW, mà còn gây thêm nhiều áp lực cho những giáo viên mầm non.