Phóng sự

Làm đẹp những con số

Đơn vị sản xuất : Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa

Người thực hiện : Đài PT&TH Thanh Hóa

Thời lượng : 11.44 phút

Nghị Quyết 35 ngày 15/6/2016 của Chính phủ đặt ra mục tiêu đến năm 2020, cả nước có ít nhất 1 triệu doanh nghiệp hoạt động, trong đó có các doanh nghiệp có quy mô lớn, nguồn lực mạnh. Cùng với cả nước, Thanh Hoá đã ban hành Nghị quyết, xây dựng kế hoạch và chương trình hành động để đến năm 2020, Thanh Hóa đạt mục tiêu có ít nhất 20.000 doanh nghiệp. Đón nhận những làn gió mới về cơ chế chính sách với quyết tâm nỗ lực xây dựng Chính phủ kiến tạo, đồng hành cùng doanh nghiệp, không ít doanh nghiệp thành lập trong điều kiện “chín muồi” lại gặp thời vận đã phát triển mạnh mẽ, làm thay đổi điều kiện kinh tế xã hội của địa phương, đóng góp lớn cho ngân sách Nhà nước và tạo việc làm cho nhiều lao động. Tuy nhiên cách làm không đúng của các địa phương trong thực hiện chủ trương phát triển doanh nghiệp đã “nặn” ra những doanh nghiệp “ảo”. Ngoài ra tỉnh cũng dành một nguồn lực lớn để hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, đào tạo khởi nghiệp và bồi dưỡng doanh nhân nhưng do doanh nghiệp ảo, doanh nhân cũng không có nên tình trạng “đóng thế” học viên đi học diễn ra phổ biến. Qua tìm hiểu thực tế quá trình thành lập doanh nghiệp ở các địa phương, gặp gỡ những người được vận động, thậm chí lừa đảo để trở thành doanh nghiệp nhằm đảm bảo chỉ tiêu, thành tích cho địa phương cũng như những người được “đóng thế” tham gia bồi dưỡng doanh nhân để giải ngân hết nguồn vốn, tác phẩm muốn khẳng định cách làm này là không phù hợp, gây lãng phí nguồn lực, ảnh hưởng đến uy tín xã hội và khó khăn trong xác định mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương cũng như của quốc gia. Qua đó, đề xuất giải pháp về thực hiện chủ trương thành lập doanh nghiệp trong thời gian tới./.