Phóng sự

Khi lòng dân đã thuận

Đơn vị sản xuất : Đài Phát thanh và Truyền hình Nam Định

Người thực hiện : Phạm Tuân

Thời lượng : 10.27 phút

Phóng sự nói về 10 năm Nam Định thực hiện thành công Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Chương trình đã đi trúng, đi đúng vào tâm tư, nguyện vọng của người dân nên được nhân dân ủng hộ. Từ việc hiến đất, góp đất làm đường đến việc ủng hộ bằng vật chất và ngày công lao động cho các công trình phúc lợi xã hội. Người dân Nam Định vừa là mục tiêu, vừa là chủ thể trung tâm của xây dựng NTM với phương châm: “Dân cần, dân biết, dân bàn, dân giám sát và dân thụ hưởng”