Phóng sự

Hai cô giáo

Đơn vị sản xuất : Ban Khoa giáo, Đài THVN

Người thực hiện : Nguyễn Văn Ba Nguyễn Tài Việt, Nguyễn Đình Hoàn Hồ Nữ Thị

Thời lượng : 13.19 phút

Phóng sự nói về 2 cô giáo Khoàng Hà Pơ và Vàng Thị Máy, 2 giáo viên mầm non cắm bản trên những ngọn núi bốn mùa mây phủ, chấp nhận hy sinh hạnh phúc riêng để dạy chữ cho các em nhỏ trên miền núi cao Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.