Phóng sự

Dò sông dễ hay khó?

Đơn vị sản xuất : Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên - Huế

Người thực hiện : Biên Cương - Công Tuấn

Thời lượng : 8.05 phút

Vấn đề đấu tranh chống nạn cát tặc.