Phóng sự

Đẻ thuê

Đơn vị sản xuất : Ban Thời sự, Đài THVN

Người thực hiện : Nguyễn Thị Ngân, Đỗ Chí Hiếu, Trần Thanh Xuân, Nguyễn Việt Anh

Thời lượng : 10.21 phút

Đẻ thuê