Phóng sự

Chuyện ở bản 6 ki lô mét

Đơn vị sản xuất : Đài Phát thanh và Truyền hình Sơn La

Người thực hiện : Ngọc Tân -Phòng Truyền hình - Đài Phát thanh và Truyền hình Sơn La

Thời lượng : 6.47 phút

Câu chuyện được thực hiện tại một bản của đồng bào Mông xã vùng cao huyện Bắc Yên tỉnh Sơn La. Sau khi thực hiện Đề án sắp xếp, sáp nhập các bản, tiểu khu, tổ dân phố, ở đây đã này sinh nhiều bất cập. Dân cư đông, địa bàn rộng, cộng với phong tục tập quán, những mâu thuẫn dòng họ khiến cho công tác tuyên truyền các Chủ trương của Đảng, Chính sách pháp luật của Nhà nước ở đây gặp rất nhiều khó khăn.