Phóng sự

Chạy lở

Đơn vị sản xuất : Ban Truyền hình Tiếng Dân tộc, Đài THVN

Người thực hiện : Duy Anh, Lý Sơn

Thời lượng : 12.29 phút

Trong vòng 10 năm qua, hơn 16.000 tỉ đồng đã được đầu tư cho ĐBSCL để phòng chống sạt lở với hai giải pháp chính là làm kè và trồng rừng. Thế nhưng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ ưu tiên các dự án kè (chiếm hơn 90% nguồn vốn được Chính phủ cấp) và chưa quan tâm đúng mức yếu tố “phòng”, đó là trồng rừng. Phóng sự tập trung phân tích sự mất cân đối trong đầu tư để làm bật lên vấn đề: Có hay không chuyện lợi ích nhóm? Và những tổn thất khác mà ĐBSCL phải gánh chịu bởi sự bất cập trong đầu tư.