Phóng sự

Bi hài đo đạc bản đồ địa chính

Đơn vị sản xuất : Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Tĩnh

Người thực hiện : Nguyễn Hằng, Mạnh Thức, Thành Trọng, Trần Khánh, Thùy Trinh, Trường Giang, Hồng Thắm

Thời lượng : 12.45 phút

Phóng sự là câu chuyện về sai sót trong đo đạc bản đồ địa chính của các công ty tư vấn ngoại tỉnh. Dự án được Hà Tĩnh triển khai vào năm 2012, đặt ra tiến độ hoàn thành đo đạc vào cuối năm 2013, hoàn tất cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gắn với đo đạc vào năm 2014. Thế nhưng, đã 7 năm trôi qua, đơn vị tư vấn ngoại tỉnh đã bặt vô âm tín... nên giai đoạn tiếp theo của dự án vẫn đang trăm mối tơ vò...