Phim tài liệu dài tập

Cây cầu bắc qua quá khứ

Đơn vị sản xuất : Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội

Người thực hiện : Trịnh Tùng Lâm, Phạm Vân Thêu, Bảo Trung, Chí Trung

Thời lượng : 28.00 phút

Bộ phim lần đầu tiên công bố các thông tin xác thực, đầy đủ về vai trò của Việt Nam trong hoạt động tìm kiếm quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh-MIA. Khẳng định đường lối, chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước trong quan hệ ngoại giao, phát triển kinh tế, xã hội