Phim tài liệu 01 tập

“Sát thủ” thầm lặng

Đơn vị sản xuất : Ban Khoa giáo, Đài THVN

Người thực hiện : Nguyễn Tài Văn, Đinh Văn Thông, Dương Văn Thuân, Chu Văn Vui, Nguyễn Đình Hoàn, Nguyễn Tài Việt.

Thời lượng : 27.47 phút

Phim nói về những nguyên nhân, thực trạng của căn bệnh ung thư hiện nay.