Phim tài liệu 01 tập

Ông Lực cao tốc

Đơn vị sản xuất : Trung tâm THVN tại Thành phố Đà Nẵng

Người thực hiện : Vũ Quỳnh-Phương Đông-Hùng Anh

Thời lượng : 26.01 phút

Phim nói về chân dung một người dân đấu tranh phòng chống tiêu cực.