Phim tài liệu 01 tập

Nhà đày Buôn Ma Thuột chứng tích tội ác chiến tranh

Đơn vị sản xuất : TCVH thuộc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch ĐăkLăk

Người thực hiện : Xuân Thắng - Thái Hà - Quang Hào - Lê Tuấn - Lê Bình - Giang Châu

Thời lượng : 24.40 phút

Nhà đày Buôn Ma Thuột do thực dân Pháp dựng lên từ năm 1930-1931 tại TP Buôn Ma Thuột để giam giữ, tra tấn, những chiến sĩ cách mạng, những đảng viên Cộng sản bị bắt và bị xử án nặng ở các tỉnh Trung Kỳ. Tại Nhà đày Buôn Ma Thuột, nhiều cuộc đấu tranh chống lại chế độ hà khắc của thực dân Pháp, các lớp học chính trị, văn hóa thường xuyên được bí mật tổ chức trong lao tù đã biến Nhà tù Buôn Ma Thuột thành trường học cao cấp về "Chủ nghĩa cộng sản", nơi giác ngộ lý tưởng, ý chí đấu tranh cách mạng cho lớp trẻ khi bị bắt tù đày. 44 năm chiến tranh đã qua đi, nhưng nơi đây mãi khắc đậm dấu ấn của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam, đồng thời trở thành điểm nhấn văn hóa của tỉnh Đắk Lắk, là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau./.