Phim tài liệu 01 tập

Một đóng góp cho nền y học thế giới

Đơn vị sản xuất : Ban Biên tập Truyền hình Cáp, Đài THVN

Người thực hiện : Bích Phượng, Đặng Hương, Thu Hương, Nguyễn Tuyết,Hải Anh, Công Trương, Phùng Phương, Lan Phương

Thời lượng : 20.23 phút

Bắt đầu từ bản thảo cuốn sách "Les Résectionsmajeuresetmineures du foie" (Phẫu thuật lớn và nhỏ về gan) của GS Tôn Thất Tùngđể nói về đóng góp khoa học của 1 người Việt Nam khoảng giữa thế kỷ XX đối với y học thế giới – GS Tôn Thất Tùng. Ông đã nỗ lực vươn lên để chiếm lĩnh đỉnh cao của y học thế giới bằng niềm đam mê nghiên cứu khoa học cháy bỏng của mình. Phim sẽ đi tìm câu trả lời cho câu hỏi: Vậy thì làm sao và như thế nào GS Tôn Thất Tùng đã đạt được đỉnh cao đó.