Phim tài liệu 01 tập

Con đường đoàn kết

Đơn vị sản xuất : Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội

Người thực hiện : Phan Thị Liên

Thời lượng : 19.35 phút

2 bí thư xã giải quyết dứt điểm mâu thuẫn kéo dài gần 50 năm giữa hơn 50 hộ dân địa bàn 2 xã giáp ranh Vân Hà và Trung Châu