Phim tài liệu 01 tập

Chuyện đôi bờ sông Bứa

Đơn vị sản xuất : Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Thọ

Người thực hiện : Mạnh Cường, Thương Huyền, Huyền Trang, Trung Kiên, Đăng Duy, Ngọc Tân

Thời lượng : 18.32 phút

Chuyện đôi bờ sông Bứa