Phim tài liệu 01 tập

Chọn một lẽ sống

Đơn vị sản xuất : Đài Phát thanh và Truyền hình Lâm Đồng

Người thực hiện : PHÒNG CHUYÊN MỤC - VĂN NGHỆ GIẢI TRÍ - ĐÀI PTTH LÂM ĐỒNG

Thời lượng : 26.00 phút

Hứng chịu đủ những phản đối, mỉa mai nhất mà người ta có thể, K’Brooke, một chàng kỹ sư quản lý đất đai nơi buôn làng K’Ho, bằng những tháng năm tuổi trẻ của mình đã dám chọn, dám đánh đổi và minh chứng cho một Lẽ Sống. Lẽ sống xé toang và đi ngược lại những lối suy nghĩ cố hữu hiện tại, mang rừng về rẫy cà phê khô trọc để nuôi nấng, để sửa chữa từ nông nghiệp thuận tự nhiên. Biến những rẫy cà phê ken cây, lấn rừng vốn trơ khấc bởi lối canh tác nông nghiệp ngậm hóa chất dần hồi sinh. K’Brooke trở thành dấu gạch nối thuyết phục nhất với cuộc cách mạng đặt dấu chấm hết cho tập tục du canh du cư, bằng một bước chuyển mạnh mẽ, kiên quyết. Lẽ sống ấy đã lan tỏa mạnh mẽ với những suy nghĩ mới, đầy tích cực và đồng lòng của một thế hệ trẻ trên khắp đất nước Việt Nam vì những điều đẹp đẽ hơn cho quê hương. Và họ gọi tên đó là Hạnh Phúc, niềm hạnh phúc với hình hài thật giản dị của một nền nông nghiệp thuận tự nhiên, nền nông nghiệp không chỉ Việt Nam mà thế giới đang hướng tới từ Brooke chàng trai K’ Ho trao gửi tới ngày mai!