Phim tài liệu 01 tập

Anh hùng lao động Nguyễn Ngọc Hàm - Người thầy thuốc của nhân dân

Đơn vị sản xuất : Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh

Người thực hiện : Bích Hạnh, Xuân Hòa, Xuân Hoàng, Đức Hiệp

Thời lượng : 37.34 phút

Đây là bộ phim tài liệu chân dung về cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp to lớn của Anh hùng lao động - Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Ngọc Hàm – Nguyên giáo đốc bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển đối với ngành y Quảng Ninh cũng như ngành y Việt Nam. Qua đó thấy được nhân cách cao cả của một người thầy thuốc dốc lòng, dốc sức vì người bệnh dù trong hoàn cảnh vô cùng gian khó. Người đặt nền móng cho ngành điều dưỡng Việt Nam, cho tư duy bệnh viện không tường, đưa y tế về cơ sở và đóng góp lớn trong phát triển hợp tác quốc tế, vì sức khoẻ nhân dân.