Phim dài tập

Những khúc sông dậy sóng

Đơn vị sản xuất : Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang

Người thực hiện : ĐAI PT - TH AN GIANG

Thời lượng : 30.00 phút