Hướng dẫn kỹ thuật

Ảnh minh họa.

Dưới đây là những thông tin lưu ý dành cho các đơn vị khi đăng ký tác phẩm dự thi tại Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 39.

Email: lienhoantruyenhinh@vtv.vn


- Đăng ký đơn vị, tác phẩm dự thi qua mạng:
Chị Vũ Ngọc Hoa - Ban Thư ký biên tập, Đài THVN.
Di động: 0989158858/ĐTCQ: 024.62735570/ Fax: 024.38343445


- Gửi ổ cứng chứa tác phẩm:
* Địa chỉ nhận ổ cứng: Phòng Tổ chức - Hành chính, Ban Thư ký Biên tập, Đài THVN. Địa chỉ: 43 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội.
Người nhận: Chị Trịnh Quỳnh Trang, Ban Thư ký biên tập Đài THVN
Di động: 0939586668/ĐTCQ: 024.62735570/ Fax: 024.38343445


- Hướng dẫn kỹ thuật:
+ Hướng dẫn: Định dạng file, phần mềm tác nghiệp, truyền file (ftp)...
Anh Bùi Duy Phương - Ban Thư ký Biên tập, Đài THVN.
Di động: 0944393525/ĐTCQ: 024.62735576
+ Cấp lại mật khẩu tác nghiệp đăng ký tác phẩm dự thi: MK.LHTHTQ@gmail.com
+ Tài khoản, mật khẩu truyền file qua DK.FTP.LHTH@gmail.com