Hội thảo, diễn đàn tại LHTHTQ

Hội thảo "Sản xuất và phân phối nội dung truyền hình trên môi trường Internet" sẽ diễn ra từ 09h00 - 12h00 ngày 12/12 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Khánh Hòa.

Mục đích hội thảo: Cùng bàn luận để tìm ra những mô hình sản xuất và phân phối nội dung truyền hình trên môi trường Internet tốt nhất, hiệu quả nhất cả về thông tin và kinh doanh. Lắng nghe quan điểm của đại diện đến từ các Đài Truyền hình trong nước và quốc tế để hiểu họ đang hoạt động và phát triển như thế nào trong thời kỳ chuyển đổi số.

Dự kiến nội dung:

Hội thảo dự kiến gồm 5 tham luận và phần Hỏi - Đáp:

1. Tham luận 1: Các đài địa phương được lợi gì khi tham gia hệ thống của VTVgo?

- Live kênh trên VTVgo;

- Hỗ trợ sản xuất, thông tin cho các breaking news, sự kiện đặc trưng của địa phương.

2. Tham luận 2: Thấy được gì từ các kênh social thông tin địa phương?

- Case study "Kết nối miền Tây";

- Một số trang địa phương có tương tác cao.

3. Tham luận 3: Mô hình sản xuất nội dung tin tức số của Đài truyền hình Việt Nam

4. Tham luận 4: Các đài địa phương sản xuất và phân phối nội dung trên môi trường số như thế nào?

5. Tham luận 5: Kinh nghiệm chuyên gia quốc tế.

6. Phần Hỏi - Đáp Q&A (1 tiếng)