Chương trình Văn hóa - Văn nghệ tiếng dân tộc

Xuân ca

Đơn vị sản xuất : Trung tâm THVN tại Thành phố Hồ Chí Minh

Người thực hiện : Quang Thịnh, Xuân Trung, Lê Môn

Thời lượng : 25.32 phút

Suốt 89 năm qua, những khúc ca về Đảng mãi ngợi ca mùa xuân tươi đẹp của đất trời, mùa xuân trong lòng mỗi con người Việt Nam. Những khúc ca ấy luôn đem lại cảm xúc tươi mới cho người nghe, góp thêm vào mùa xuân âm nhạc Việt Nam, khơi gợi những xúc cảm về Đảng trước mùa xuân.