Chương trình Văn hóa - Văn nghệ tiếng dân tộc

Chuyện tình qua câu Ví Mường

Đơn vị sản xuất : Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Thọ

Người thực hiện : Liên Phương, Thanh Toàn, Việt Hưng, Cao Duy, Phạm Hùng

Thời lượng : 22.01 phút

Chuyện tình qua câu Ví Mường