Chương trình Văn hóa - Văn nghệ tiếng dân tộc

Âm nhạc Chăm

Đơn vị sản xuất : Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận

Người thực hiện : Bá Minh Triều, Nguyễn Xuân Duy, Patâu AXá Xuyến, Nguyễn Thị Thùy Trinh

Thời lượng : 27.20 phút

Trong quá trình phát triển văn hóa, người Chăm đã sáng tạo một nền âm nhạc nghệ thuật dân tộc độc đáo, là một trong những giá trị di sản không thể thiếu trong đời sống.