Chương trình Sân khấu

Ni sư Hương Tràng

Đơn vị sản xuất : Công ty Nghe nhìn Hà Nội, Đài PT-TH Hà Nội

Người thực hiện : Phùng Bá Tuấn

Thời lượng : 97.59 phút

Trần Huyền Trân Công chúa sinh năm 1287 mất năm 1340, Bà là con gái của Đức vua Trần Nhân Tông, bậc minh quân đã hai lần lãnh đạo quân dân Đại Việt đánh tan đội quân xâm lược Nguyên Mông mạnh nhất thế giới lúc bấy giờ. Hết giặc, Ngài nhường ngôi cho con là Trần Anh Tông làm Thái thượng Hoàng để giúp con vững chãi trên ngai vàng, sau đó Ngài xuất gia tu hành theo Phật giáo mong qua triết lý đạo Phật để giáo hóa dân chúng, đoàn kết nhân tâm, vun bồi trí đức cùng nhau bảo vệ và xây dựng đất nước. Năm 1301, Huyền Trân 14 tuổi, Thượng Hoàng Trần Nhân Tông lúc đó đã là người xuất gia tu Phật, Ngài chống gậy trúc đi khắp nơi để khuyên dân học Phật, từ bỏ mê tín. Trên đường du hóa, Ngài tới đất Chiêm Thành, với mong muốn kết tình hòa hiếu Việt- Chăm để cùng nhau chống giặc phương Bắc, kẻ thù chung của cả hai dân tộc. Gặp Quốc vương Chiêm thành là Chế Mân, Trần Nhân Tông rất có cảm tình với vị vua trẻ thông minh, dũng cảm cũng đã từng thắng quân Nguyên Mông do Toa Đô cầm đầu. Quý trọng vị sư Đại Việt cũng đã từng là bậc minh quân xuất chúng, nay lại mang tâm hòa hiếu đoàn kết lân bang, Chế Mân đã mời Trần Nhân Tông ở lại Chiêm Thành trong 9 tháng để chia sẽ Phật pháp. Trước khi về nước Trần Nhân Tông đã đồng ý gả con gái cho Chế Mân,hôn sự sẽ được tiến hành khi Huyền Trân tròn 18 tuổi. Năm 1305, Chế Mân cho sứ mang sính lễ và địa đồ, sổ bộ dân số hai châu Ô, Rí sang cầu hôn Huyền Trân, hai nước định lễ Lễ rước dâu sẽ được thực hiện vào năm sau. Năm 1306, Huyền Trân về Chiêm Thành, được Chế Mân phong là Vương hậu. Mối nhân duyên của Huyền Trân với Chế Mân đã tạo nên tình giao hảo tốt đẹp giữa hai nước nhưng đẹp hơn là hình ảnh Vương hậu người con gái nước Đại Việt, nhân từ, gần gũi mọi người. Tiếc thay, chưa tròn một năm trong khi còn mang thai chưa tới kỳ sinh nở, Chế Mân đã băng hà. Theo phong tục nước Chiêm,Vua băng hà các Vương hậu và một số cung phi phải chết theo, nhưng Huyền Trân vì còn mang thai con vua mà được hoản tới sau khi sinh con.