Chương trình Sân khấu

Nhà Lánh

Đơn vị sản xuất : Hãng phim Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh (TFS)

Người thực hiện : Hãng phim Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh (TFS)

Thời lượng : 93.48 phút

Tác giả: Thu Phương Biên tập - Đạo diễn dàn dựng: Thu Hồng