Chương trình Sân khấu

Chói rạng sơn hà

Đơn vị sản xuất : Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định

Người thực hiện : Phòng Văn nghệ Đài PT&TH Bình Định

Thời lượng : 96.42 phút

Dân ca kich Bình Định