Chương trình Đối thoại - Tọa đàm

Lời Người dặn lại nước non

Đơn vị sản xuất : Ban Thời sự, Đài THVN

Người thực hiện : Nguyễn Thu Hà, Đỗ Đức Hoàng, Lưu Hoàng Tuấn, Lương Thị Ngọc Hà, Nguyễn Việt Cường, Hoàng Thị Quỳnh Trang, Nguyễn Thị Ngân, Nguyễn Quang Đông

Thời lượng : 57.07 phút

Lời Người dặn lại nước non