Chương trình Đối thoại - Tọa đàm

Gạo Việt - 30 năm chông chênh một thương hiệu

Đơn vị sản xuất : Trung tâm THVN tại Thành phố Hồ Chí Minh

Người thực hiện : Hoàng Sơn, Minh Xuân

Thời lượng : 42.26 phút

Mỗi năm, sản lượng lúa thu hoạch của nước ta khoảng từ 38 đến 40 triệu tấn. Để tiêu thụ hết lúa, chúng ta phải đẩy mạnh xuất khẩu. Trung bình mỗi năm, Việt Nam xuất khẩu hơn 5 triệu tấn gạo, mang về kim ngạch hơn 2 tỷ USD. Nếu xét về sản lượng, Việt Nam luôn đứng trong tốp đầu thế giới, nhưng giá trị lại đứng hạng thấp nhất, nhì Thế giới, thua kém các nước trong khu vực, kể cả những nước đi sau như Pa-ki-xtan, Cam-pu-chia. Dù đã xuất khẩu gạo 30 năm, nhưng nói đến chuyện thương hiệu cho Gạo Việt vẫn như một điều “xa xỉ” đối với lúa gạo của Việt Nam. Điều này thể hiện rõ chất lượng, thương hiệu gạo nước ta vô cùng mờ nhạt. Vì sao mấy chục năm qua chúng ta không thể xây dựng được thương hiệu gạo? Ai sẽ là chủ thể để xây dựng thương hiệu ? Câu trả lời từ những ý kiến nhiều chiều của các chuyên gia, doanh nghiệp, nông dân, nhà quản lý.